DOWNLOAD tại đây  

Hướng dẫn sử dụng TeamViewer
* Yêu cầu : phải kết nối Internet
* Sau khi download về giải nén ra và chạy trực tiếp mà không cần cài đặt
 


Bạn cung cấp ID và mật khẩu để người hỗ trợ có thể điều khiển máy tính của bạn trực tiếp từ bất cứ đâu